Історія визвольного руху на Кубані

XVIII - поч. XX сс.

Переселення на Кубань з України колишнього запорізького козацтва не вирішило багатьох протиріч між ним і російською владою, але перенесло їх в новий дім. Перший відомий конфлікт на нових землях — Перський бунт стався в 1797 році. Причинами його стали убоге забезпечення козаків під час війни з Персією, в яку їх закинула Росія, і зловживання козацької старшини. Не могли змиритися колишні січові лицарі і з тим, що відтепер всупереч їх давнім демократичним традиціям командування формується з боку. Не довго тривало правління переселенців в тодішньому Катеринодарі, і в підсумку повстання було жорстоко придушене царською владою.

Кубанські козаки - депутати першої Державної Думи Росії: Н. Кочевський, П. Гришай і К. Бардіж
Ф. Щербина - політик, історик Кубані

Надалі, хоча і продовжували нащадки запорожців — чорноморці служити Росії, але робили це, як відзначають багато дослідників, без особливого завзяття, пам’ятаючи образи. Царська влада, також не відчувала до них повної довіри і в результаті поєднала чорноморців і більш вірних їй козаків-лінійців в єдине Кубанське військо. До кінця XIX — початку XX століття український національно-визвольний рух стал проникати і на Кубань. Багато майбутніх лідерів незалежної Кубані були серед «неблагонадійних» в очах царської влади, а кубанське козацтво за часів Революції 1905-1907 рр. було найменш лояльним самодержавству.

XX століття

В результаті розпаду Російської Імперії в 1918 році була утворена Кубанська Народна Республіка. Серед лідерів молодої держави були такі видатні діячі як М. Рябовіл, історик Ф. Щербина, Л. Бич, К. Бардіж та ін. У порівнянні з багатьма іншими частинами колишньої Російської Імперії економічна ситуація на Кубані була досить стабільною, чому сприяло грамотне управління з боку самих кубанців, що звільнилися від імперської указки. Був прийнятий перший конституційний документ, а кубанські делегації брали участь на міжнародних переговорах. Однак вистояти нової республіці не вдалося в силу внутрішніх протиріч і зовнішнього тиску. Запланований союз з Україною проти більшовиків не склався, а денікінський режим, який став союзником замість неї, поводився на нашій землі як і личить російським окупантам. Ліквідація самостійного кубанського керівництва не принесла денікінцям особливих дивідендів: в 1920 році їм довелося залишити край на розтерзання радянської влади.

М. Рябовіл - Голова Кубанської Ради
Варіант герба Кубанської Народної Республіки

Падіння нашої республіки не означало припинення визвольної боротьби. Ще довго діяли партизанські групи, завдаючи шкоди новим окупантам — більшовикам. Так, відомий загін В. Рябоконя протримався до 1925 року. Радянська влада не змогла пробачити кубанцям любов до свободи і в 30-і рр. організувала терор. За допомогою репресій, політики заміщення населення, штучного голоду і примусової русифікації вона зуміла зламати свавільний кубанський край, наслідки чого ми маємо зараз. За часів Другої світової війни на території Кубані діяла Козацька повстанська армія, яка боролася як проти гітлерівського, так і проти сталінського окупаційних режимів і продовжувала чинити опір радянській владі аж до початку 1950-х рр.

Початок відродження кубанської самосвідомості доводиться на рубіж 1980-90-х рр., коли настала гласність і вже радянська імперія тріщала по швах. Саме в ці роки робляться спроби відновити козацтво, йдуть розмови про автономію, формуються короткочасні козацькі республіки. Однак як і в колишні часи визвольній справі на шляху стала зрада. Новоявлена ​​«старшина» отримала преференції від федерації і, хоча, ще пару десятиліть зростав інтерес до нашої національної культури, політична активність залишала бажати кращого.

XXI століття

У сучасній путінській Росії ми стаємо свідками імперського реваншу і повного провалу спроб побудови федералізму на демократичних засадах. Окупація Росією частини українських земель підняла в деяких російських регіонах питання про їх власне самовизначення. Спроба проведення Маршу за федералізацію Кубані в 2014 році закінчилася переслідуваннями політичних активістів з боку влади. Однак наївно вважати, що репресії зупинять природний процес розпаду черговий «імперії зла»: на початку 2019 року на основі інтернет-спільнот, присвячених тематиці кубанської історії та культури, ентузіастами був організований наш рух «Малиновий Клин» — поки що єдиний політичний проект, що відкрито говорить про необхідність відділення Кубані від Росії і створення своєї суверенної держави.

Дмитро Доровських

ідеолог руху

Євген Бурсанідіс

ідеолог руху

Ейно Талвинен

спів-адміністратор, координатор із зовнішніх питань, учасник руху "Вільний Ідель-Урал" та організації "Відкрита Росія"

...І всі прихильники Кубанської незалежності