Правові основи і методи руху

Застосовне право

Діяльність нашого руху ґрунтується на нормах міжнародного права, зокрема, що стосуються права націй на самовизначення:

«Держави зобов’язані утримуватися від актів репресалій, пов’язаних із застосуванням сили. Кожна держава зобов’язана утримуватися від будь-яких насильницьких дій, що позбавляють народи, про які йдеться у викладі принципу рівноправності і самовизначення, їх права на самовизначення, свободу і незалежність».

«Створення суверенної і незалежної держави, вільне приєднання до незалежної держави або об’єднання з нею, або встановлення будь-якого іншого політичного статусу, вільно визначеного народом, є формами здійснення цим народом права на самовизначення».

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДРУЖНІХ ВІДНОСИН І СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ ДЕРЖАВАМИ ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ
Прийнята резолюцією 2625 (XXV) Генеральної Асамблеї ООН від 24 жовтня 1970 року

Також у своїй роботі ми керуємося правом Європейського Союзу і тих країн, де мешкають учасники руху (за винятком Російської Федерації).

Крім вищезазначеного ми враховуємо конституційне законодавство Кубанської Народної Республіки і Договір між Урядом Української Народноі Республіки та Урядом Кубанського Краю 1920 р., які, будучи історичними політичними документами, можуть бути використані в якості базису для майбутніх правових документів.

Відповідно до даних норм права ми приймаємо свої правила і домовленості всередині руху.

Право Російської Федерації

Право, правові механізми та інститути Російської Федерації, в тому числі Краснодарського краю, що знаходиться в її складі, ми можемо застосовувати тільки в тій мірі, в якій вони не суперечать загальним принципам гуманізму, міжнародному праву і нашим внутрішнім нормам. А також використовуємо їх в тих випадках, коли це відповідає інтересам нашого руху. Наприклад: ми підтримуємо норми, що охороняють життя, здоров’я і майно особистості, але ми ігноруємо норми і правозастосування, спрямовані на підтримку російського антидемократичного режиму і територіальної цілісності даної колоніальної країни. Або інший приклад: ми можемо закликати ігнорувати проведення тих чи інших голосувань, санкціонованих російською владою, однак у разі необхідності ми можемо використовувати ті чи інші санкціоновані цією владою майданчики для просування наших ідей. Це не є подвійними стандартами, про це ми говоримо прямо, оскільки для нас головне — це реалізація наших цілей і використання різних мирних методів для цього.

Методика дій

Ми виступаємо за мирні ненасильницькі методи вирішення проблем. Ми проти насильства і терору — того, чим займається наш ворог — російська держава. Наша основна зброя — це слово, просвітництво, яке ми несемо співвітчизникам і світу. Ми не беремося комусь нав’язувати свою думку, наша справа їй поділитися і обгрунтувати, а справа адресатів — погодитися з нею чи ні.

Ми закликаємо прихильників наших ідей поширювати ідеї незалежності краю безпечним для себе чином і сприяти нам у справі боротьби з російською владою, зокрема надаючи нам інформацію, яка могла б мати міжнародне значення.

Ми використовуємо такі інститути демократії як обговорення, агітація, опитування, голосування, мирний протест, громадський контроль — все, що використовують правові демократичні країни. Разом з тим ми не можемо заперечувати право на самозахист від нападу, індивідуальний або колективний, співмірний і відповідний нормам міжнародного права. Будь-яка спроба нас знищити, що вживається тією чи іншою силою, повинна буде зустріти симетричну відповідь: це право будь-якого, підтверджене міжнародними нормами і належне захищатися міжнародними інститутами.

Наша прихильність нормам і ідеалам вільного світу не означає і не може означати інфантилізму і пацифізму собі на шкоду. Практика показує, що гра за цими правилами з тими, хто їх не визнає і готовий зробити все, щоб вони не працювали, тобто з будь-якими авторитарними і антидемократичними системами, призводить в результаті до поразки демократії. Найяскравіший приклад тому — якраз спроба РФ створити подобу демократичної держави в 90-і, пригнічена в ході реваншу силовиків в 2000-і при непротивленчестві і інфантилізмі демократів. Демократичні країни розуміють: демократія, європейські цінності і права людини повинні бути не просто «з кулаками», а озброєні. Саме тому в НАТО продовжують вступати нові країни, які розуміють, що даний блок — це важлива гарантія їх суверенітету. Всякому, хто має у себе під боком сусідство Росії слід про це пам’ятати.

Ми використовуємо залучення міжнародної уваги та підтримки. Ми не виступаємо проти підтримки (в тому числі матеріальної) з боку зарубіжних компаній і приватних осіб, держав і міжнародних організацій, не приховуємо цього і будемо вдячні за її надання. Російська влада і її згубна ідеологія — наш спільний ворог, разом йому і протистоїмо.

Також наша діяльність спрямована на формування адекватного реаліям іміджу Російської Федерації в світі, ми підтримуємо санкційний (зокрема правовий, економічний, інформаційний) тиск на російську владу і вважаємо за необхідне його посилення.

Наївно заперечувати той факт, що в світі йде інформаційна війна. Ми в цій війні на боці вільної, демократичної частини світу проти авторитарних і тоталітарних режимів. Отже ми — проти Росії. Тому наше завдання — пробудити свідомість земляків, допомогти їм усвідомити свої справжні інтереси. Чим більше буде прихильників наших ідей — тим з більшою охотою міжнародне співтовариство буде нам допомагати.

Також наше завдання — це ліквідація легітимності правлячого режиму в Росії, як в очах співвітчизників, так і в очах міжнародного співтовариства. Неодноразово помічалося, що влада — це готовність, в першу чергу, їй підкорятися. Отже, ми повинні поставити авторитет російської влади туди, де йому і місце, щоб до неї ставилися не як до партнера або «демократії з проблемами», а як до автократії, кримінальної організації, узурпатора і агресора, який поставив себе вище міжнародного права.